Yapım İşi İhale İlanı (03.03.2022)


Yapım İşi İhale İlanı (03.03.2022)


                                                 


YAPIM İŞİ İÇİN İHALE İLANI


Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Pazaryeri/BİLECİK?te??Pazaryeri OSB Altyapısı Tamamlanıyor, Yatırımlar Katlanıyor?? projesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Yapım İşinin Konusu: Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesinde altyapı eksiklikleri bulunan sanayi parsellerinin kullanma suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi ve deşarj hattı ile 1500 m³?lük içmesuyu gömme deposunun sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı işlerini kapsayan yapım işi ihalesi yaparak, sanayi parsellerinin eksikliklerinin tamamlanarak yeni yatırımcıların hizmetine sunulması amaçlanmaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Yüzbaşı Mah.Bursa Cad. No:20 Hükümet Konağı Pazaryeri/Bilecikadresinden veya www.porsab.org.tr & www.bebka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir, ancak ihaleye katılacak olanların onaylı ihale dosyasını imza karşılığı idareden bedelsiz olarak alması gerekmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 24/03/2022 ? 13:30

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.porsab.org.tr ve www.bebka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 24/03//2022 tarihinde, saat 14:30?de ve Yüzbaşı Mah.Bursa Cad. No:20 Hükümet Konağı Pazaryeri/Bilecikadresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İrtibat Kişileri:

Proje Ekibi & İdari Personel (0.228.361 2020)

Muammer YILDIRIM (0.505.384 5926) & Mustafa DUYAR (0.506.327 5511)


İhale Dokümanları indirmek için tıklayınız.