Hakkımızda

Hakkımızda

PAZARYERİ OSB. (PORSAB) GENEL BİLGİLERİ

Pazaryeri Organize Sanayi Bölgemizin mülkiyetinin tamamı Bilecik İl özel İdaresine aittir. 1996 yılında 138 hektarlık alanda Belediye mücavir alanı içerisinde kurulmuştur.

2015 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle OSB.'nde 29 adet (971.679,16 m²) sanayi parseli ve 6 adet (71.141,21 m²) ortak kullanım 'Sağlık tesisi, Ticaret alanı, Sosyal tesis alanı, Spor tesis alanı Arıtma tesisi ve İdari tesis alanı' olarak toplam (1.042.820,37 m²) 35 adet parsel bulunmaktadır.

OSB ALANI TAHSİSİ YAPILAN TAHSİSE HAZIR ORTAK KULLANIM
35 Parsel 11 Parsel 18 Parsel 6 Parsel
1.042.820,37 m²  395.844,71 m²  575.842,98 m² 71.141,21 m²

OSB.'nin %70' i Sanayi alanı ve %30'u ortak kullanım alanı olarak belirlenmiştir.

Bölgemizde 11 adet parsel tahsisi yapılarak 5 adet parselde 4 firma çalışmakta, 1 adet firma kapalı, 5 adet tahsis için parsellerin 3 tanesi inşaat aşamasında ve diğer 2 adet parselde ise projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Faaliyeti devam eden firmalarda istihdam edilen işçi sayısı 490 kişidir.

Bölgemizde revizyon imar planı çalışmaları bitirilmiş olup bakanlık tarafından onaylanmış ve 1 aylık askı sürecinin dolması beklenmektedir. Sürecin bitimine müteakiben kadastral çalışmalara başlanılacaktır.